Innováció

Támogatott K+F fejlesztésünk

DOKK5 Java alapú elosztott tárolási és alkalmazási környezet fejlesztése

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A ponte.hu Kft. 2001 óta működő, hazai tulajdonosi körrel és fejlesztőgárdával rendelkező, Internetes portál megoldásokkal foglalkozó cég, amely hazánkban élen jár a korszerű nagyvállalati Internet portálok megvalósítása terén.

Cégünk legfontosabb terméke a DOKK alkalmazás család – Portál, CMS és nagyvállalati csoportmunka rendszer –, amely több éves kutatómunka és a felhasználói igények alapján készült el és fejlődik tovább a mai napig. A rendszer komplett megoldást nyújt az Internet alapú tartalomszolgáltatás teljes spektrumán. A CMS rendszer a tartalom előállításának folyamatát fedi le, a szerkesztőség munkáját segíti, míg a Portál rendszer a látványos, hatékony megjelenítést biztosítja.  A DOKK alkalmazás család utat nyit a csoportmunkát támogató (Enterprise Portal) portálok irányába, melynek segítségével egységes vállalati munkafelület alakítható ki. A moduláris felépítésnek köszönhetően a már működő rendszerek egyszerűen csatlakoztathatóak a közös felülethez.

Cégünk eddigi működése során sikerült egy igen tapasztalt és lojális központi szakértői csapatot kialakítani. A kollégák igen széleskörű tapasztalatokkal rendelkeznek, a cég korábbi DOKK3 és DOKK4 web alkalmazás keretrendszereinek tervezésében, fejlesztésében és valós projektekben való felhasználásában. A szakértői csapat minden tagja már legalább 5 éve használja a Java programozási nyelvet és vesz részt web alapú rendszerek fejlesztésében.

Napjainkban a webes megjelenés egyik legfontosabb kérdésköre a böngészőké, és az ezekhez kapcsolódó gyártófüggő kiegészítőké. Az Európai Unió a 2010-es év elején kötelezte a Microsoft céget, hogy operációs rendszerében kötelező módon az első használatkor jelenítsen meg egy böngésző választó ablakot, ahol a felhasználó más gyártó böngészői közül is választhat. Ennek a metódusnak az a célja, hogy a weboldalak szabványok alapján kerüljenek kialakításra, és attól független megjelenítésre, hogy ki melyik gyártó böngészőjét használja. A cél elérésének azonban csak egyik állomása az, hogy az embereknek megadjuk a böngészőválasztás lehetőségét és lebeszéljük őket a gyártófüggő kiegészítők használatáról. E mellett szükség van olyan szabványok kialakítására, amelyek teljes mértékben képesek a felhasználói igények magas szintű kiszolgálására.  A HTML5 szabvány megfelel ezeknek a kívánalmaknak, azonban ahhoz, hogy ezt a végfelhasználók is érezzék, a jelenleg használt weboldalakat, portál keretrendszereket képessé kell tenni, hogy kihasználják az új technológia előnyeit. Erre irányul egyik fő fejlesztési irányunk.

A másik nagyon lényeges terület a modularitás kérdése. Minden elérhető alkalmazás keretrendszer modulárisnak hirdeti magát, de ez a legtöbbször nem több egyszerű marketingnél. Az általunk alkalmazni kívánt OSGI rendszer azonban egy valódi, és az iparági standardoknak teljesen megfelelő moduláris felépítést támogat, amely lehetővé teszi a modulonkénti verziókövetést, és az egyes modulokból, akár több különböző verzió párhuzamos futtatását, ezek futás közbeni indítását, leállítását. Az ezen a modellen létrehozott alkalmazás keretrendszer jelentős újításokat fog hozni a jelenlegi portál keretrendszerekhez képest.

A projekt során a mobil multimédia támogatása is kiemelt szerepet kap. Miután Európában kudarcba fulladt a DVB-H alapú mobil televíziózás bevezetése, ezért jelenleg az egész piac azokat az utakat keresi, amelyen keresztül megvalósulhat a mobil televíziózás.

Cégünk 2009-ben tűzte ki maga elé az új rendszer kialakításának célját. A munkálatokat először egy alapos termék-, cég- és piacelemzés előzte meg. Azonosítottuk azokat a kulcs kérdésköröket, amelyekkel az új rendszernek feltétlenül rendelkeznie kell és meghatároztuk ezek prioritásait. Itt fogalmazódott meg az a felismerés, hogy az elosztott működés, a multimédia kezelése, és a mobilok támogatása kiemelt területe kell, hogy legyen az új rendszernek. A kritikus pontok azonosítása után az előkészítés következő lépése az alkalmazható technológiák körének azonosítása, és a konkrét fejlesztési irányok kijelölése volt. Ennek alapján jutottunk el jelen projekt koncepciójához.

A projekt végső célja a DOKK5 repository alapú moduláris keretrendszer prototípusának kifejlesztése. A létrejövő prototípust további termékfejlesztési lépések során egy piacra dobható keretrendszerré kívánjuk fejleszteni. Terveink szerint, a jelenlegi rendszerekhez képest, a legnagyobb újdonságot a következő területeken tervezzük nyújtani:

  • Elosztottság: Úgy, mint a prototípus, úgy az ez alapján létrejövő termékek egyik legfontosabb műszaki újdonsága lesz, a teljesen elosztott felépítés, és a minden funkciójában skálázható kialakítás.

  • Modularitás: A prototípusban megszerzendő tapasztalatok alapján, az OSGI modell továbbvitelével tervezzük elkészíteni a terméket.

  • WEB Szabványok támogatása: W3C szabványokra épülő, mobil eszköz kompatibilis, gazdag felhasználói élményt nyújtó felületek kezelése.

  • Mobil multimédia: Internet alapú mobil televíziós, video on demand szolgáltatás nyújtása.

Célunk az alkalmazás országos és nemzetközi szinten való terjesztése, a következő potenciális célcsoportok számára: nagyvállalatok, közigazgatás, médiacégek, televíziók.

 

GOP-1.1.1. projekt státusz – 2012.08.13.

Az Európai Unió által támogatott GOP -1.1.1. projektünket 2010.08.03. napján kezdtük meg az előkészítési fázissal, amelyet körültekintő tervezés alapján a projekt megvalósításához szükséges eszközök beszerzésének szakasza követett.

Mindezek után 2011. július 1.-ei kezdettel megindult a projektben a szakmai kutató és fejlesztő munka. Elkezdődött az analízis fázisa, amelynek keretén belül megtörtént a beszerzett eszközök beüzemelése, valamint elkezdődött a szerződött kutatóintézeti partner általi külső kutatói munka. Ezzel egy időben azokon a területeken, ahol belső tevékenység is tartozott a kutatáshoz, megkezdtük ennek elvégzését is.

Az elosztott működés rendkívül népszerű informatikai téma napjainkban. Számos irány van, ahogy külföldi és hazai cégek és szervezetek megoldásokat keresnek ebben a témakörben. Ezért a projektben kiemelt szerepet kapott ezek rendszerező felkutatása, benchmarkingja. A felhasználni tervezett OSGI modell szerinti működésről is igen széles körben férhetőek hozzá publikációk, és egyéb szakmai anyagok, ezért ezen a területen is egy rendszerező kutató munka előzte meg a konkrét tervezést. A belső kutatási feladatok közül a következő területeken születtek dokumentációk:

  • Belső kutatási terv

  • Az eszközök kipróbálására létrehozott próba projektek forráskódjai,

  • Belső elemzés az OSGI technológiai lehetőségek vizsgálatáról

  • Belső elemzés a mobil technológiák vizsgálatáról

Az analízis fázist határidő szerint 2011. december 30.-ig befejeztük. A kutatás eredményként mind mennyiségben, mind minőségben kiváló anyag született, amely számos olyan kérdésünkre adott megoldást, amelyek alapjaiban határozzák meg a prototípus jellemzőit.

Az analízis után a tervezés fázisát kezdtük meg, ahol a külső partnerrel együttműködve készítettük el a DOKK5 prototípus rendszertervét. A külső partner által bemutatott eljárásoknak és javaslatoknak köszönhetően egy minden igényt kielégítő terv született meg. A rendszer alapja az elosztott tartalomtárolását lehetővé tevő Content Repository, amelynek megtervezése megelőzte a többi modul kialakítását. A többi modul később, a repository által nyújtott szolgáltatásokra építve került megtervezésre.

A tervezési fázissal párhuzamosan – az erőforrásaink optimális felhasználásának céljából – megkezdtük a fejlesztés szakaszát is. 2011. december elején megkezdődött a prototípus implementációja, amely 2012. április végéig a projekt fő tevékenységét jelentette.  A prototípus implementáció a terveknek megfelelően történt, azokhoz képest csak kisebb módosítások váltak szükségessé. Az implementáció során több olyan lehetőséget is feltártunk, amelyet a felhasznált technológiák, valamint a kialakult rendszer architektúra lehetővé tesz, és a prototípus továbbfejlesztésében új utakat nyithat. Példaként említve ilyen eszköz a HTML5 képszerkesztő moduljában alkalmazott context-aware resize eszköz, amely jelentős mértékben kitágította a HTML5 technológiai lehethetőségeiről alkotott képünket.

Az implementáció és a hozzá tartozó tesztelések elvégzése után az elvárt szinten előállítottuk a DOKK5 prototípust. Természetesen, mivel prototípusról beszélünk, ez még nem jelent egy közvetlenül piacképes terméket, de mind a moduláris keretrendszer, mind a content-repository alapú tárolási modell, mind a HTML5 és mobil technológiák használat a prototípusban olyan alapot teremt, amely hosszú távon elősegítheti cégünket az erre a prototípusra (és az abban megismert technológiákra) épülő sikeres termékek készítésében.

A lezárási fázis jó lehetőséget teremtett arra, hogy visszatekintsünk a projektre, elemezzük az elkészült prototípus főbb erősségeit, a projekt során szerzett tapasztalatokat, és meghatározzuk a továbblépés irányait. A projekt 2012.08.13.-án lezárásra került.

Az egész projektet szakmailag rendkívül sikeresnek ítéljük meg. Az itt elvégzett kutatások és az elkészült prototípus reményeink szerint hosszú évekre meghatározza cégünk technológiai irányultságát, és megteremti az alapot a piacon is sikeres termékek elkészítéséhez. A projekt minden kitűzött szakmai elvárást teljesítette.

 

 

Kedvezményezett neve és elérhetősége:

ponte.hu Informatikai Kft.

E-mail: info@ponte.hu

Telefon: 06-1/373-0733

Fax: 06-1/373-0734

Székhely: 1034 Budapest, Bécsi út 163.

Telephelyeink: 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 31.

4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 1-3.

 

Közreműködő szervezet neve és elérhetősége:

MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.

1139 Budapest, Váci út 83., Center Point 2. Irodaház

MAG Zrt. telefonos ügyfélszolgálat: 06-40/200-617

E-mail/web cím:

info@magzrt.hu

www.magzrt.hu

www.nfu.hu